ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР – ОФЕРТА

на надання послуг та купівлю-продаж товарів через Сервіс «Zerna»Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією), з фізичною особою, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі–продажу дистанційним способом (тобто через Сервіс) за допомогою використання додатків (в т.ч. мобільних), веб-сайтів, контенту, продуктів та послуг, або доступ до них, що надається ТОВ "Дженерікс".Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Агента і Покупця та Продавця і Покупця та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» No 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України No 104 від 19 квітня 2007 року.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Цей Договір укладається між Покупцем та Продавцем в особі Агента в момент оформлення замовлення. Покупець підтверджує свою згоду з умовами, встановленими цим Договором, при оформленні замовлення, що може виявлятися у наданні згоди, шляхом розміщення Товару та Продукції у кошику через Сервіс або шляхом заповнення відповідних форм (заявок) та підтвердження замовлення або оплата вартості Продукції методом, визначеним на Сервісі.

Агент надає послуги Користувачу, які являють собою технологічну платформу, яка на безоплатній основі дозволяє Користувачам мобільних додатків Сервісу або Користувачам Сервісу, що надаються як Послуги, організовувати та спланувати надання та/або продаж продуктів, товарів та/або послуг за участі незалежних постачальників таких послуг, які виступають в якості третіх осіб.

1.2. Цей Договір, а також інформація про Продукцію, представлена на Сервісі, є публічною офертою в розумінні ст. 633 та 641 Цивільного кодексу України.

1.3. Агент не є Продавцем Продукції, в розумінні Закону України «Про захист прав споживачів». Відповідно, всі претензії щодо продажу Продукції, якості, кількості та інших умов продажу, можуть пред'являтися виключно до Продавця такої Продукції.

1.4. Агент не приймає та/або передає, та/або розглядає претензії від Користувачів, які безпосередньо пов'язані з Продукцією, та не здійснює повернення Користувачам грошових коштів за Продукцію та/або обмін Продукції.

1.5. Агент залишає за собою право вносити зміни до цього Договору.

1.6. Цей Договір повинен розглядатися в тому вигляді, як він опублікований на Сайті і повинен застосовуватися і тлумачитися відповідно до законодавства України.2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ2.1. "Послуга" – діяльність виконавця з надання споживачеві певного визначеного матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб, або діяльність, результати якої не мають матеріального вираження, реалізуються і споживаються в процесі здійснення цієї діяльності, направлені на задоволення потреби через надання відповідно до цієї потреби благ, в тому числі послуги комерційного посередництва та інші послуги.

2.2. "Продукція" ("Товар") - будь-яка продукція громадського харчування, яка підлягає реалізації Продавцем на умовах даного Публічного договору-оферти.

2.3. "Сервіс" – веб-сайт «Zerna», мобільний додаток, який експлуатується ТОВ "Дженерікс" та створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, малюнках, зображеннях, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.

2.4. "Продавець" – юридична особа або фізична особа-підприємець, зареєстрований відповідно до Законодавства, яка здійснює реалізацію Продукції за допомогою Агента, вказану на Сервісі, з урахуванням умов даного Публічного договору-оферти.

2.5. "Покупець" ("Користувач") - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, є зареєстрованим користувачем Сервісу або яка здійснила Замовлення на Сервісі та уклала за допомогою Сервісу Договір купівлі-продажу Продукції Продавця шляхом акцепту (надання згоди на пропозицію укласти такий договір).

2.6. "Агент" ТОВ "Дженерікс", яке має право від імені і за рахунок Продавця розміщувати Сервісі пропозиції Продавця укласти Договір купівлі-продажу Продукції Продавця.

2.7. "Замовлення" відповідним чином оформлене та розміщене на Сервісі Замовлення Покупця на покупку Продукції Продавця.

2.8. "Договір, укладений на відстані" - договір, укладений Продавцем із Покупцем за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

2.9. "Засоби дистанційного зв'язку" - телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані.

2.10. "Договір" – Договір-оферта на надання послуг та купівлю-продаж товарів через Сервіс, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, асортимент та детальна інформація про який міститься у Cервісі спрямовану невизначеному колу осіб

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ3.1. Даний Договір є публічною пропозицією (офертою) Продавця укласти Договір купівлі-продажу Продукції на умовах, вказаних на Сервісі і мережі Інтернет.

3.2. Користувач, шляхом реєстрації на Сервісі, приймає дану пропозицію (оферту), безумовно погоджується з умовами оформлення заказів, продажів Продукції на Сервісі, що передбачені даним Договором, та обов'язками, покладеними на Користувача в рамках даного Договору та зобов'язаний їх дотримуватись.4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АГЕНТА4.1. Права Агента:

- на власний розсуд змінювати, доповнювати або видаляти будь-яку інформацію з Сервісу, також відеоконтент, будь-які елементи та складові частини Сервісу, призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або будь-якого з розділів Сервісу в будь-який час з будь-яких підстав або без пояснення підстав, також у випадку, але не виключно, у разі порушення Користувачем даного Договору та/або Законодавства;

- без повідомлення Користувача змінювати та/або доповнювати даний Договір; Зміна/доповнення набирають чинності з моменту їх публікації на Сервісі, якщо інше не встановлено Агентом;

- В будь-який час вимагати у Користувача надання підтвердження даних, вказаних під час реєстрації на Сервісі, запитати підтверджуючі документи;

- Агент без пояснення причини може відмовити Користувачу у реєстрації на Сервісі та у наданні Послуг;

- проводити маркетингові заходи, зокрема, шляхом розсилки актуальної інформації щодо Продукції Продавця, акціях та бонусних програмах на електронну пошту Користувача та/або у вигляді sms-повідомлень та/або публікації у мобільному додатку Сервісу;

- залучати до участі для надання послуг у відповідності до даного Договору третіх осіб;

- інші права Агента, передбачені даним Договором.4.2. Обов'язки Агента:

- приймати, здійснювати обробку замовлення, повідомляти Користувачу інформацію щодо змін в статусі замовлення, часу та вартості.

- не розміщувати на Сервісі будь-які файли, які є вірусами та/або фішинговими програмами;

- приймати грошові кошти за оплату Продукції, якщо такий спосіб розрахунку передбачений на Сервісі;

- інші обов'язки Агента, передбачені даним Договором.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА5.1. Права Користувача:

 • на отримання достовірної інформації про Продукцію, яка міститься на Сервісі;

 • на отримання Продукції в обумовленій кількості та в обговорений час;

 • припинити користування Сервісом та відмовитися від створеного облікового запису, направивши відповідний запит Продавцю;

 • інші права Користувача передбачені в даному Договорі та чинним законодавством України.5.2. Обов'язки Користувача:

 • використовувати Сервіс не інакше як в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також умов даного Договору;

 • отримувати та сплачувати замовлену Продукцію, згідно тарифам Продавця, вказаним на Сервісі;

 • періодично ознайомлюватися із інформацією, представленою на Сервісі, із даним Договором включно, з метою своєчасного ознайомлення зі змінами та/або доповненнями. Використання Користувачем Сервісу після будь-яких змін та/або доповнень свідчать не інакше як про згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями;

 • утримуватися від дій спрямованих на дестабілізацію роботи Сервісу, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сервісу, результатам інтелектуальної діяльності, що містяться на ньому, а також від здійснення будь-яких інших дій, спрямованих на порушення прав Агента та/або третіх осіб;

 • не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, не перепродавати, а також не використовувати іншим чином для будь-яких комерційних цілей Сервіс та/або будь-які частини змісту Сервісу без попередньої згоди Продавця;

 • під час реєстрації (створення облікового запису) на Сервісі, надати дійсну, актуальну та повну інформацію про себе, яка може бути запитана реєстраційними формами Сервісу;

 • періодично оновлювати інформацію, зазначену під час реєстрації на Сервісі, з метою забезпечення актуальності такої інформації, її точності та повноти;

 • Користувачу під час користування Сервісом заборонено завантажувати, зберігати, розміщувати публікації, розповсюджувати або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка: містить погрози, дискредитує, принижує честь та гідність або ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або інших третіх осіб; порушує права інтелектуальної власності; містить нецензурну лайку, порнографічні матеріали, сцени насилля, екстремістські матеріали, рекламу, посилання на інші ресурси; пропагандує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної нетерпимості або ворожості;

 • інші обов'язки Користувача, передбачені даним Договором.6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ6.1. Покупець може оформити замовлення самостійно через Сервіс.

6.2. Для можливості оформлення замовлень та використання можливостей Сервісу Користувачу необхідно зареєструватися на Сервісі (створити обліковий запис). Під час заповненням форми реєстрації на Сервісі Користувач приймає та погоджується із умовами даного Договору шляхом підтвердження пункту «Приймаю умови Угоди".

6.3. Щоб оформити Замовлення у Сервісі, необхідно обрати Товари, їх кількість, та натиснути «Додати до кошику», Товар буде автоматично додано до розділу «Кошик»;

– заповнити дані у відповідній електронній формі замовлення;

– після закінчення замовлення вибрати функцію «Оплатити».

6.4. У випадку, якщо Покупець не підтвердив оплату, таке замовлення вважається неоформленим та не підлягає виконанню Продавцем.

6.5. Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні замовлення.

6.6. Продавець зобов'язується надати Покупцю усю інформацію, що пов'язана з товарами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення вибору та оформлення замовлення.7. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ7.1. Самовивіз здійснюється Покупцем із місця видачі замовлення, зазначеного Покупцем при оформленні замовлення з можливих варіантів, що вказані у Сервісі під час підтвердження замовлення

7.2. Режим роботи Продавця та час самовивозу зазначаються у Сервісі.

7.3. Затримки у приготуванні Товарів можливі за умови настання непередбачених обставини, що сталися не з вини Продавця.

7.4. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.

7.5. При прийнятті Замовлення, Покупець зобов'язаний перевірити Товар на відповідність замовленому і цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Покупець забирає Замовлення.8. ОПЛАТА ТОВАРУ8.1. Ціна Товару вказується в гривнях.

8.2. Загальна вартість замовлення складається з вартості усіх Товарів, зазначених у замовленні Покупця, з урахуванням актуальної на час оформлення замовлення вартості цих Товарів, вказаної у Сервісі, усіх податків та зборів, а також з вартості комплектації замовлення.

8.3. Загальна вартість замовлення відображається у Сервісі Покупцеві при оформленні замовлення.

8.4. Користувач зобов'язаний проводити оплату Продукції із застосуванням банківської карти відповідно до інструкцій, що зазначені на Сервісі. Користувач підтверджує свою згоду на сплату послуг (комісій) третім особам (банкам та/або платіжним системам), які забезпечують здійснення платежів за допомогою платіжної карти.

8.5. Оплата Товарів здійснюється в національній валюті України.

8.6. У випадку, безготівкової форми оплати вартості замовлення Товар передається Покупцю лише за умови оплати повної вартості Товару. У такому випадку оплата вартості Товару вважається здійсненою в момент зарахування відповідних грошових коштів на рахунок Продавця.

8.7. Продавець має право зупинити виконання замовлення та/або скасувати замовлення в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем обов'язку з оплати відповідного замовлення до моменту пред'явлення Покупцем вимоги про надання Товарів у місці видачі замовлень (у випадку вибору самовивозу з місця видачі замовлення).

8.8. Вартість та асортимент товарів у Сервісі може бути змінена Продавцем на власний розсуд в будь-який час без необхідності повідомлення про це Покупця. При цьому, вартість товарів, що вказана у Сервісі на час оформлення конкретного замовлення, є актуальною для оформлення цього замовлення.9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ9.1. Покупець має право відмовитися від отриманого товару неналежної якості після його огляду в момент прийому товару.

9.2. В разі відмови від товару неналежної якості, вартість якого була сплачена Покупцем шляхом безготівкового розрахунку, Продавець повертає суму замовлення на бонусний рахунок покупця.10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН10.1. Агент надає Користувачу можливість користуватися Сервісом без будь-яких гарантій якості, безпеки, можливості використання Продукції Продавця, представленій на Сервісі, постійного та безумовного доступу до Сервісу.

10.2. Повноваження Агента обмежуються розміщенням на Сервісі від імені та за рахунок Продавця інформації про Продукцію. Права та обов'язки виникають безпосередньо у Продавця та Користувача та всі претензії пред'являються виключно до Продавця.

10.3. Користувач розуміє та погоджується, що Агент не несе жодної відповідальності перед Користувачем та/або третіми особами.

10.4. У випадку замовлення користувачем Товару та вибору у якості способу оплати оплату готівкою представнику Продавця, та в подальшому відмова від оплати Товару та/або нез'явлення до представника Продавця з метою придбання замовленого Товару, Користувач несе персональну матеріальну відповідальність за вказані вище дії. Крім того, в даному випадку Агент має право призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до Сервісу. Призупинення, обмеження або припинення доступу Користувача до Сервісу не звільняє Користувача від відповідальності за вищевказані дії.

10.5. Сервіс може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Користувач визнає та погоджується з тим фактом, що Агент не контролює та несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів та їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов'язані із використанням таких ресурсів. Будь-які переходи за посиланнями, які здійснює Користувач, останній здійснює усвідомлюючи, що відповідальність за дії/бездіяльність покладена виключно на нього.

10.6. Користувач несе відповідальність за точність та достовірність інформації, вказаній ним під час заповнення форми реєстрації на Сервісі, за схоронність свого облікового запису та паролю, та за дії які виконані на Сервісі під його обліковим записом та паролем.

10.7. У випадку пред'явлення третіми особами претензій до Агента, пов'язаних із діями Користувача на Сервісі, Користувач зобов'язаний своїми силами та за свій рахунок врегулювати вказані претензії з третіми особами, тим самим захистив Агента від можливих спорів, збитків та компенсацій.

10.8. У випадку, якщо в результаті претензій від третіх осіб Агенту Будуть спричинені збитки та/або Агент сплатить таким особам штрафні санкції, компенсації, збитки, витрати та ін., Агент має право вимагати, а Користувач зобов'язаний відшкодувати їх Агенту (штрафні санкції, компенсації, збитки, витрати та ін.) в повному обсязі.

10.8. Агент не несе відповідальність за змінений Продавцем зовнішній вигляд Продукції.

10.9. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ11.1 Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв'язку з його виконанням Покупець та Продавець вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.

11.2. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, що направлена рекомендованим листом засобами поштового зв'язку.

11.3. У випадку, якщо Покупець та Продавець не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ12.1. Покупець дає свою згоду Продавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (ім'я, номер мобільного телефону та інші персональні дані), а також передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення Продавцем виконання обов'язків покладених на нього відповідно до умов даної оферти. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Персональні дані Покупців зберігаються в базі даних Продавця. Персональні дані Покупців збираються виключно з метою виконання умов даної оферти, дотримання норм у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.

12.2. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на мобільний телефон Покупця з його згоди. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавцю за адресою, вказаною у Сервісі. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

12.3. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем у Сервісі в загальнодоступній формі.

12.4. Продавець вправі здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо повідомивши Покупця про такий запис. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України від 02.10.1992 року № 2657-XII «Про інформацію».

13. ДОДАТКОВІ УМОВИ13.1. Даний договір укладається на невизначений строк та розповсюджується на всіх Користувачів, які зареєструвалися на Сервісі (створили обліковий запис), починаючи з моменту такої реєстрації.

13.2. Якщо з тих або інших причин будь-які з умов даного Договору є недійсними або є такими що втратили юридичну силу, зазначена обставина жодним чином не впливає на дійсність та/або чинність інших умов Договору.

13.3. Агент не приймає участі в можливих спорах (в т.ч. судових) між Продавцем та Покупцем.

13.4. Даний Договір набирає чинності з моменту публікації на Сервісі.

13.5. Агент залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на Сервісі.

13.6. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.


Агент:

ТОВ "Дженерікс"

39600, Україна

Полтавська область, м.Кременчук

квартал 287, буд. 23

тел: +380959289503


Продавець:

ФОП Скалько В.О

39600, Україна

Полтавська область, м.Кременчук

пр. Великокохнівський, буд.28

тел: +380683990707


© ООО "Дженерикс"
тел: +38 095 928 95 03
 • 0 800 200 911
 • Бесплатно со всех операторов
 • +3 8 097 911 25 80
 • Согласно тарифам вашего оператора
 • Zerna.kava@gmail.com
Made on
Tilda